Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát Nha Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát Nha Trang

Cong Ty TNHH Xay Dung Hoang Phat Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201921008
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 12 Lê Lai, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Lê Huy Hoàng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201921008

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát Nha Trang?

✓ Trả lời: 12 Lê Lai, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Lê Huy Hoàng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát Nha Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]