Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Cao Vân Phong Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Cao Vân Phong Việt Nam

Tiếng Anh:

Van Phong Viet Nam High Technology Construction Co., Ltd

Cong Ty TNHH Xay Dung Cong Nghe Cao Van Phong Viet Nam
Mã Số Thuế: 4201920212
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11 đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 16-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Cao Vân Phong Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Cao Vân Phong Việt Nam?

✓ Trả lời: 4201920212

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Cao Vân Phong Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Cao Vân Phong Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Cao Vân Phong Việt Nam?

✓ Trả lời: 11 đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Cao Vân Phong Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Viết Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Cao Vân Phong Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]