Công ty TNHH Xây dựng 51

[ad_1]

Công ty TNHH Xây dựng 51

Cong ty TNHH Xay dung 51
Mã Số Thuế: 4201110338
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 39 Trịnh Phong, thị trấn Khánh Vĩnh – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Quốc Thái
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Xây dựng 51

Mã số thuế của Công ty TNHH Xây dựng 51?

✓ Trả lời: 4201110338

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Xây dựng 51?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Xây dựng 51 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng 51?

✓ Trả lời: 39 Trịnh Phong, thị trấn Khánh Vĩnh – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Xây dựng 51 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Quốc Thái

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Xây dựng 51?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]