Công Ty TNHH Vương An Cam Ranh

[ad_1]

Công Ty TNHH Vương An Cam Ranh

Cong Ty TNHH Vuong An Cam Ranh
Mã Số Thuế: 4201441770
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố Phú Sơn – Phường Cam Phú – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Hầu Nguyễn Lê Hầu
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vương An Cam Ranh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vương An Cam Ranh?

✓ Trả lời: 4201441770

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vương An Cam Ranh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vương An Cam Ranh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vương An Cam Ranh?

✓ Trả lời: Tổ dân phố Phú Sơn – Phường Cam Phú – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Vương An Cam Ranh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Lê Hầu Nguyễn Lê Hầu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vương An Cam Ranh?

✓ Trả lời: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

[ad_2]