Công Ty TNHH Viva Hair And Beauty Care

[ad_1]

Công Ty TNHH Viva Hair And Beauty Care

Tiếng Anh:

Viva Hair And Beauty Care Company Limited

Cong Ty TNHH Viva Hair And Beauty Care
Mã Số Thuế: 4201925612
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 298 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy Nga
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Viva Hair And Beauty Care

Mã số thuế của Công Ty TNHH Viva Hair And Beauty Care?

✓ Trả lời: 4201925612

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Viva Hair And Beauty Care?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Viva Hair And Beauty Care chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Viva Hair And Beauty Care?

✓ Trả lời: 298 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Viva Hair And Beauty Care là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Thúy Nga

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Viva Hair And Beauty Care?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]