Công Ty TNHH Vitamin English

[ad_1]

Công Ty TNHH Vitamin English

Tiếng Anh:

Vitamin English Company Limited

Cong Ty TNHH Vitamin English
Mã Số Thuế: 4201921512
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 13B/24/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Thắng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vitamin English

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vitamin English?

✓ Trả lời: 4201921512

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vitamin English?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vitamin English chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vitamin English?

✓ Trả lời: 13B/24/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Vitamin English là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Quốc Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vitamin English?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]