Công Ty TNHH Vận Tải-Thương Mại Hoàng Phước

[ad_1]

Công Ty TNHH Vận Tải-Thương Mại Hoàng Phước

Tiếng Anh:

CôNG TY TNHH VT-TM HOàNG PHướC

Cong Ty TNHH Van Tai-Thuong Mai Hoang Phuoc
Mã Số Thuế: 4201525565
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 46/3 Võ Thị Sáu – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-08-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-08-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoan Nguyễn Văn Hoan
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vận Tải-Thương Mại Hoàng Phước

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải-Thương Mại Hoàng Phước?

✓ Trả lời: 4201525565

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vận Tải-Thương Mại Hoàng Phước?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải-Thương Mại Hoàng Phước chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vận Tải-Thương Mại Hoàng Phước?

✓ Trả lời: 46/3 Võ Thị Sáu – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Vận Tải-Thương Mại Hoàng Phước là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Hoan Nguyễn Văn Hoan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vận Tải-Thương Mại Hoàng Phước?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]