Công Ty TNHH Vân Phong Seafood

[ad_1]

Công Ty TNHH Vân Phong Seafood

Tiếng Anh:

VAN PHONG SEAFOOD COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Van Phong Seafood
Mã Số Thuế: 4201960078
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Xuân Tự 1, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Chiến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vân Phong Seafood

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vân Phong Seafood?

✓ Trả lời: 4201960078

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vân Phong Seafood?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vân Phong Seafood chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vân Phong Seafood?

✓ Trả lời: Thôn Xuân Tự 1, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Vân Phong Seafood là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Chiến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vân Phong Seafood?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]