Công Ty TNHH Văn Hóa Doanh Nghiệp Du Lịch Hengli

[ad_1]

Công Ty TNHH Văn Hóa Doanh Nghiệp Du Lịch Hengli

Cong Ty TNHH Van Hoa Doanh Nghiep Du Lich Hengli
Mã Số Thuế: 4201960800
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 93 Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Đan Thanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Văn Hóa Doanh Nghiệp Du Lịch Hengli

Mã số thuế của Công Ty TNHH Văn Hóa Doanh Nghiệp Du Lịch Hengli?

✓ Trả lời: 4201960800

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Văn Hóa Doanh Nghiệp Du Lịch Hengli?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Văn Hóa Doanh Nghiệp Du Lịch Hengli chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Văn Hóa Doanh Nghiệp Du Lịch Hengli?

✓ Trả lời: Số 93 Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Văn Hóa Doanh Nghiệp Du Lịch Hengli là ai?

✓ Trả lời: Phạm Ngọc Đan Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Văn Hóa Doanh Nghiệp Du Lịch Hengli?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]