Công ty TNHH Tuệ Tùng

[ad_1]

Công ty TNHH Tuệ Tùng

Cong ty TNHH Tue Tung
Mã Số Thuế: 4200775001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Cát Lợi, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: NGuyễn Minh Tuệ Nguyễn Minh Tuệ
Ngành nghề chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Tuệ Tùng

Mã số thuế của Công ty TNHH Tuệ Tùng?

✓ Trả lời: 4200775001

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Tuệ Tùng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Tuệ Tùng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tuệ Tùng?

✓ Trả lời: Thôn Cát Lợi, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Tuệ Tùng là ai?

✓ Trả lời: NGuyễn Minh Tuệ Nguyễn Minh Tuệ

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Tuệ Tùng?

✓ Trả lời: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

[ad_2]