Công ty TNHH Tuấn Hưng

[ad_1]

Công ty TNHH Tuấn Hưng

Tiếng Anh:

Tuan Hung Co., LTD

Cong ty TNHH Tuan Hung
Mã Số Thuế: 4200684298
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 02 Cao Thắng, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Hưng Bùi Quang Hưng
Ngành nghề chính: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Tuấn Hưng

Mã số thuế của Công ty TNHH Tuấn Hưng?

✓ Trả lời: 4200684298

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Tuấn Hưng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Tuấn Hưng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tuấn Hưng?

✓ Trả lời: 02 Cao Thắng, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Tuấn Hưng là ai?

✓ Trả lời: Bùi Quang Hưng Bùi Quang Hưng

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Tuấn Hưng?

✓ Trả lời: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

[ad_2]