Công ty TNHH Tuấn Cường

[ad_1]

Công ty TNHH Tuấn Cường

Cong ty TNHH Tuan Cuong
Mã Số Thuế: 4200748713
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 39 Tố Hữu, Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Cường Đặng Quốc Cường
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Tuấn Cường

Mã số thuế của Công ty TNHH Tuấn Cường?

✓ Trả lời: 4200748713

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Tuấn Cường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Tuấn Cường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tuấn Cường?

✓ Trả lời: 39 Tố Hữu, Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Tuấn Cường là ai?

✓ Trả lời: Đặng Quốc Cường Đặng Quốc Cường

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Tuấn Cường?

✓ Trả lời: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

[ad_2]