Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tvt

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tvt

Tiếng Anh:

TVT CO.,LTD

Cong Ty TNHH Tu Van – Xay Dung Tvt
Mã Số Thuế: 4200675504
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 26/29 Cao Bá Quát – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 24-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Hoàng Huy Vinh Hoàng Huy Vinh
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tvt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tvt?

✓ Trả lời: 4200675504

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tvt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tvt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tvt?

✓ Trả lời: 26/29 Cao Bá Quát – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tvt là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Huy Vinh Hoàng Huy Vinh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tvt?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]