Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Hoàng

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Hoàng

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Thuy Hoang
Mã Số Thuế: 4201441756
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 10 Chi Lăng – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trị Nguyễn Hữu Trị
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Hoàng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Hoàng?

✓ Trả lời: 4201441756

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Hoàng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Hoàng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Hoàng?

✓ Trả lời: 10 Chi Lăng – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Hoàng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Trị Nguyễn Hữu Trị

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Hoàng?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]