Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Minh Tâm

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Minh Tâm

Cong Ty TNHH Tu Van – Xay Dung Minh Tam
Mã Số Thuế: 4201956586
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Nguyễn Trung Trực, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Đồng Minh Tâm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Minh Tâm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Minh Tâm?

✓ Trả lời: 4201956586

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Minh Tâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Minh Tâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Minh Tâm?

✓ Trả lời: 01 Nguyễn Trung Trực, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Minh Tâm là ai?

✓ Trả lời: Đồng Minh Tâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Minh Tâm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]