Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Khánh Hòa

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Khánh Hòa

Tiếng Anh:

Khanh Hoa Consult And Training Limited Company

Cong Ty TNHH Tu Van Va Dao Tao Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4201920325
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 34/2A Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiên Khánh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Khánh Hòa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4201920325

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 34/2A Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thiên Khánh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]