Công Ty TNHH Tư Vấn Nha Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Nha Trang

Tiếng Anh:

NHA TRANG CONSULTING CO.,LTD

Cong Ty TNHH Tu Van Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201399617
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 24B Pasteur – Phường Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-12-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Tố Anh Huỳnh Thị Tố Anh
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201399617

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Nha Trang?

✓ Trả lời: 24B Pasteur – Phường Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tư Vấn Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Thị Tố Anh Huỳnh Thị Tố Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Nha Trang?

✓ Trả lời: Hoạt động tư vấn quản lý

[ad_2]