Công ty TNHH Trường Phú

[ad_1]

Công ty TNHH Trường Phú

Cong ty TNHH Truong Phu
Mã Số Thuế: 4200747621
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 266/29 Thống Nhất – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 17-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Tô Bữu Đạt Tô Bữu Đạt
Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Trường Phú

Mã số thuế của Công ty TNHH Trường Phú?

✓ Trả lời: 4200747621

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Trường Phú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Trường Phú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Trường Phú?

✓ Trả lời: 266/29 Thống Nhất – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Trường Phú là ai?

✓ Trả lời: Tô Bữu Đạt Tô Bữu Đạt

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Trường Phú?

✓ Trả lời: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

[ad_2]