Công Ty TNHH Trần Gia Cam Ranh

[ad_1]

Công Ty TNHH Trần Gia Cam Ranh

Cong Ty TNHH Tran Gia Cam Ranh
Mã Số Thuế: 4201926461
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Lê Duẩn, Tổ dân phố Phú Sơn, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nghĩa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Trần Gia Cam Ranh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Trần Gia Cam Ranh?

✓ Trả lời: 4201926461

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Trần Gia Cam Ranh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Trần Gia Cam Ranh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Trần Gia Cam Ranh?

✓ Trả lời: Đường Lê Duẩn, Tổ dân phố Phú Sơn, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Trần Gia Cam Ranh là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Nghĩa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Trần Gia Cam Ranh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]