Công Ty TNHH Trần Bình

[ad_1]

Công Ty TNHH Trần Bình

Tiếng Anh:

TRAN BINH CO.,LTD

Cong Ty TNHH Tran Binh
Mã Số Thuế: 4200852143
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Hạ – Xã Diên Lâm – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-02-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-02-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Hồ Minh Hòa Hồ Minh Hòa
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Trần Bình

Mã số thuế của Công Ty TNHH Trần Bình?

✓ Trả lời: 4200852143

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Trần Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Trần Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Trần Bình?

✓ Trả lời: Thôn Hạ – Xã Diên Lâm – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Trần Bình là ai?

✓ Trả lời: Hồ Minh Hòa Hồ Minh Hòa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Trần Bình?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]