Công Ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung

[ad_1]

Công Ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung

Tiếng Anh:

MIEN TRUNG GEODETIC MAP CO., LTD

Cong Ty TNHH Trac Dia Ban Do Mien Trung
Mã Số Thuế: 4201444813
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 47A Phương Sài – Phường Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Lã Văn Quân Lã Văn Quân
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung

Mã số thuế của Công Ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung?

✓ Trả lời: 4201444813

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung?

✓ Trả lời: 47A Phương Sài – Phường Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung là ai?

✓ Trả lời: Lã Văn Quân Lã Văn Quân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]