Công Ty TNHH Tm-Dv-Xd Long Vy

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm-Dv-Xd Long Vy

Cong Ty TNHH Tm-Dv-Xd Long Vy
Mã Số Thuế: 4201394383
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Vạn Thiện – Phường Ninh Đa – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-12-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thoàng Nguyễn Văn Thoàng
Ngành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm-Dv-Xd Long Vy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm-Dv-Xd Long Vy?

✓ Trả lời: 4201394383

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm-Dv-Xd Long Vy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm-Dv-Xd Long Vy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm-Dv-Xd Long Vy?

✓ Trả lời: Vạn Thiện – Phường Ninh Đa – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm-Dv-Xd Long Vy là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thoàng Nguyễn Văn Thoàng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm-Dv-Xd Long Vy?

✓ Trả lời: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

[ad_2]