Công Ty TNHH Tm Dv Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Yến Namnest

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Dv Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Yến Namnest

Cong Ty TNHH Tm Dv Tu Van Thiet Ke Xay Dung Nha Yen Namnest
Mã Số Thuế: 4201961089
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: STH 38.25, đường số 3A, Khu đô thị Hà Quang 2, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Hoàng Kim Nam
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Dv Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Yến Namnest

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Dv Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Yến Namnest?

✓ Trả lời: 4201961089

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Dv Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Yến Namnest?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Dv Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Yến Namnest chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Dv Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Yến Namnest?

✓ Trả lời: STH 38.25, đường số 3A, Khu đô thị Hà Quang 2, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm Dv Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Yến Namnest là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Kim Nam

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Dv Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Yến Namnest?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]