Công Ty TNHH Tm – Dv Phương Thảo

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm – Dv Phương Thảo

Cong Ty TNHH Tm – Dv Phuong Thao
Mã Số Thuế: 4201959481
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 34 Hà Thanh, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Trần Đăng Tuyển
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm – Dv Phương Thảo

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm – Dv Phương Thảo?

✓ Trả lời: 4201959481

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm – Dv Phương Thảo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm – Dv Phương Thảo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm – Dv Phương Thảo?

✓ Trả lời: 34 Hà Thanh, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm – Dv Phương Thảo là ai?

✓ Trả lời: Trần Đăng Tuyển

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm – Dv Phương Thảo?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]