Công Ty TNHH Tm – Dv Nhà Hàng Thiên Ân

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm – Dv Nhà Hàng Thiên Ân

Cong Ty TNHH Tm – Dv Nha Hang Thien An
Mã Số Thuế: 4201917604
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 16 Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Ngọc
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm – Dv Nhà Hàng Thiên Ân

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm – Dv Nhà Hàng Thiên Ân?

✓ Trả lời: 4201917604

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm – Dv Nhà Hàng Thiên Ân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm – Dv Nhà Hàng Thiên Ân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm – Dv Nhà Hàng Thiên Ân?

✓ Trả lời: Tổ 16 Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm – Dv Nhà Hàng Thiên Ân là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Bảo Ngọc

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm – Dv Nhà Hàng Thiên Ân?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]