Công Ty TNHH Tm Dv Đình Vũ

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Dv Đình Vũ

Cong Ty TNHH Tm Dv Dinh Vu
Mã Số Thuế: 4201490545
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Thủy Xưởng – Phường Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 31-05-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-05-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Vũ Phạm Đình Vũ
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Dv Đình Vũ

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Dv Đình Vũ?

✓ Trả lời: 4201490545

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Dv Đình Vũ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Dv Đình Vũ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Dv Đình Vũ?

✓ Trả lời: 01 Thủy Xưởng – Phường Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm Dv Đình Vũ là ai?

✓ Trả lời: Phạm Đình Vũ Phạm Đình Vũ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Dv Đình Vũ?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]