Công Ty TNHH Tm Dv Cơ Khí Linh Khang

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Dv Cơ Khí Linh Khang

Cong Ty TNHH Tm Dv Co Khi Linh Khang
Mã Số Thuế: 4201922178
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 543/98 Lương Định Của, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 24-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Dv Cơ Khí Linh Khang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Dv Cơ Khí Linh Khang?

✓ Trả lời: 4201922178

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Dv Cơ Khí Linh Khang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Dv Cơ Khí Linh Khang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Dv Cơ Khí Linh Khang?

✓ Trả lời: 543/98 Lương Định Của, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm Dv Cơ Khí Linh Khang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Dv Cơ Khí Linh Khang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]