Công Ty TNHH Tm An Khang

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm An Khang

Cong Ty TNHH Tm An Khang
Mã Số Thuế: 4201919859
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 52 Ngô Lan Chi , Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Lê Trung Hiếu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm An Khang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm An Khang?

✓ Trả lời: 4201919859

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm An Khang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm An Khang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm An Khang?

✓ Trả lời: 52 Ngô Lan Chi , Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm An Khang là ai?

✓ Trả lời: Lê Trung Hiếu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm An Khang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]