Công Ty TNHH Tm & Dvdl Nữ Hoàng

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm & Dvdl Nữ Hoàng

Cong Ty TNHH Tm & Dvdl Nu Hoang
Mã Số Thuế: 4201959499
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 07 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thảo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm & Dvdl Nữ Hoàng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm & Dvdl Nữ Hoàng?

✓ Trả lời: 4201959499

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm & Dvdl Nữ Hoàng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm & Dvdl Nữ Hoàng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm & Dvdl Nữ Hoàng?

✓ Trả lời: 07 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm & Dvdl Nữ Hoàng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Thảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm & Dvdl Nữ Hoàng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]