Công Ty TNHH Tm & Dv Đại Dương Sky Nha Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm & Dv Đại Dương Sky Nha Trang

Cong Ty TNHH Tm & Dv Dai Duong Sky Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201956466
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 32-33 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm & Dv Đại Dương Sky Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm & Dv Đại Dương Sky Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201956466

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm & Dv Đại Dương Sky Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm & Dv Đại Dương Sky Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm & Dv Đại Dương Sky Nha Trang?

✓ Trả lời: 32-33 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm & Dv Đại Dương Sky Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Hương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm & Dv Đại Dương Sky Nha Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]