Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Luân

[ad_1]

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Luân

Cong ty TNHH thuong mai va xay dung Thanh Luan
Mã Số Thuế: 4200663347
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-10-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-11-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 18
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Luôn Nguyễn Duy Luôn
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Luân

Mã số thuế của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Luân?

✓ Trả lời: 4200663347

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Luân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Luân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Luân?

✓ Trả lời: Thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Luân là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Duy Luôn Nguyễn Duy Luôn

Ngành nghề chính của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Luân?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]