Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Minh Hưng

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Minh Hưng

Tiếng Anh:

MH

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat Minh Hung
Mã Số Thuế: 4200749361
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01A Nhà Thờ, khóm Thanh Hải – Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Kiện Hoàng Trọng Kiệu
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Minh Hưng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Minh Hưng?

✓ Trả lời: 4200749361

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Minh Hưng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Minh Hưng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Minh Hưng?

✓ Trả lời: 01A Nhà Thờ, khóm Thanh Hải – Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Minh Hưng là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Trọng Kiện Hoàng Trọng Kiệu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Minh Hưng?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]