Công Ty TNHH thương mại và nội thất Hải Trần

[ad_1]

Công Ty TNHH thương mại và nội thất Hải Trần

Tiếng Anh:

KHANH CUONG ADVERTISING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH thuong mai va noi that Hai Tran
Mã Số Thuế: 4201527555
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11 Nguyễn Thị Định – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-09-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-09-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hải Nguyễn Quốc Hải
Ngành nghề chính: Quảng cáo

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH thương mại và nội thất Hải Trần

Mã số thuế của Công Ty TNHH thương mại và nội thất Hải Trần?

✓ Trả lời: 4201527555

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH thương mại và nội thất Hải Trần?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH thương mại và nội thất Hải Trần chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH thương mại và nội thất Hải Trần?

✓ Trả lời: 11 Nguyễn Thị Định – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH thương mại và nội thất Hải Trần là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Hải Nguyễn Quốc Hải

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH thương mại và nội thất Hải Trần?

✓ Trả lời: Quảng cáo

[ad_2]