Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hồng

[ad_1]

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hồng

Cong ty TNHH thuong mai va dich vu Thanh Hong
Mã Số Thuế: 4200685460
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 26C Bến Chợ , Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-05-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Luận Phạm Thị Luận
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hồng

Mã số thuế của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hồng?

✓ Trả lời: 4200685460

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hồng?

✓ Trả lời: 26C Bến Chợ , Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hồng là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Luận Phạm Thị Luận

Ngành nghề chính của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hồng?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]