Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Vương

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Vương

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Nhat Vuong
Mã Số Thuế: 4201034341
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 15/8 Võ Tánh, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-06-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-06-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định Nguyễn Văn Định
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Vương

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Vương?

✓ Trả lời: 4201034341

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Vương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Vương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Vương?

✓ Trả lời: 15/8 Võ Tánh, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Vương là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Định Nguyễn Văn Định

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Vương?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]