Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Trang

[ad_1]

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Trang

Cong ty TNHH thuong mai va dich vu Minh Trang
Mã Số Thuế: 4200666309
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 8/10 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 17-11-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tự Minh Nguyễn Tự Minh
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Trang

Mã số thuế của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Trang?

✓ Trả lời: 4200666309

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Trang?

✓ Trả lời: 8/10 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Trang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tự Minh Nguyễn Tự Minh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Trang?

✓ Trả lời: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

[ad_2]