Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lữ Hành Hải Dương

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lữ Hành Hải Dương

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Lu Hanh Hai Duong
Mã Số Thuế: 4201397955
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 79A Cù Lao Trung – Phường Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-12-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đào Nguyễn Văn Đào
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lữ Hành Hải Dương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lữ Hành Hải Dương?

✓ Trả lời: 4201397955

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lữ Hành Hải Dương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lữ Hành Hải Dương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lữ Hành Hải Dương?

✓ Trả lời: 79A Cù Lao Trung – Phường Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lữ Hành Hải Dương là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Đào Nguyễn Văn Đào

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lữ Hành Hải Dương?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]