Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Khoi Nguyen
Mã Số Thuế: 4201063818
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 18 Nhị Hà, Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-06-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Nguyễn Khôi Huỳnh Nguyễn Khôi
Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên?

✓ Trả lời: 4201063818

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên?

✓ Trả lời: 18 Nhị Hà, Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Nguyễn Khôi Huỳnh Nguyễn Khôi

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên?

✓ Trả lời: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]