Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Anh Khoa

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Anh Khoa

Tiếng Anh:

CôNG TY TNHH TM TH ANH KHOA

Cong Ty TNHH Thuong Mai Tong Hop Anh Khoa
Mã Số Thuế: 4201443390
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Bình Thành – Xã Ninh Bình – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-03-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Liên Huỳnh Thị Kim Liên
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Anh Khoa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Anh Khoa?

✓ Trả lời: 4201443390

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Anh Khoa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Anh Khoa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Anh Khoa?

✓ Trả lời: Thôn Bình Thành – Xã Ninh Bình – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Anh Khoa là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Thị Kim Liên Huỳnh Thị Kim Liên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Anh Khoa?

✓ Trả lời: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]