Công ty TNHH thương mại – sản xuất Sao Mai

[ad_1]

Công ty TNHH thương mại – sản xuất Sao Mai

Cong ty TNHH thuong mai – san xuat Sao Mai
Mã Số Thuế: 4200665496
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 12 Lê Hồng Phong – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-11-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhàn Hoàng Thị Nhàn
Ngành nghề chính: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH thương mại – sản xuất Sao Mai

Mã số thuế của Công ty TNHH thương mại – sản xuất Sao Mai?

✓ Trả lời: 4200665496

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH thương mại – sản xuất Sao Mai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH thương mại – sản xuất Sao Mai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH thương mại – sản xuất Sao Mai?

✓ Trả lời: 12 Lê Hồng Phong – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH thương mại – sản xuất Sao Mai là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Thị Nhàn Hoàng Thị Nhàn

Ngành nghề chính của Công ty TNHH thương mại – sản xuất Sao Mai?

✓ Trả lời: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

[ad_2]