Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh Hưng Phú

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh Hưng Phú

Tiếng Anh:

DA CO., LTD

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duy Anh Hung Phu
Mã Số Thuế: 4201442372
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: C6 Khu nhà Hưng Phú, số 04 đường 2/4 – Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Thủy Lê Thị Bích Thủy
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh Hưng Phú

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh Hưng Phú?

✓ Trả lời: 4201442372

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh Hưng Phú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh Hưng Phú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh Hưng Phú?

✓ Trả lời: C6 Khu nhà Hưng Phú, số 04 đường 2/4 – Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh Hưng Phú là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Bích Thủy Lê Thị Bích Thủy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Duy Anh Hưng Phú?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]