Công ty TNHH Thương mại Du lịch Minh Phát

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại Du lịch Minh Phát

Cong ty TNHH Thuong mai Du lich Minh Phat
Mã Số Thuế: 4200749410
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 30C Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Toàn Phạm Quang Toàn
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại Du lịch Minh Phát

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Minh Phát?

✓ Trả lời: 4200749410

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Minh Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Minh Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Minh Phát?

✓ Trả lời: 30C Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Minh Phát là ai?

✓ Trả lời: Phạm Quang Toàn Phạm Quang Toàn

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Minh Phát?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]