Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Biển Vivuva Tour

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Biển Vivuva Tour

Tiếng Anh:

Vivuva Tour Commerce Sea Travel Limited Company

Cong Ty TNHH Thuong Mai Du Lich Bien Vivuva Tour
Mã Số Thuế: 4201920519
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 247 Ngô Đến, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tiến
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Biển Vivuva Tour

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Biển Vivuva Tour?

✓ Trả lời: 4201920519

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Biển Vivuva Tour?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Biển Vivuva Tour chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Biển Vivuva Tour?

✓ Trả lời: 247 Ngô Đến, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Biển Vivuva Tour là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Mạnh Tiến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Biển Vivuva Tour?

✓ Trả lời: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

[ad_2]