Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Thanh Uyên

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Thanh Uyên

Cong ty TNHH Thuong mai – Dich vu va Xay dung Thanh Uyen
Mã Số Thuế: 4200866481
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 39 đường 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Thủy Trần Thị Thu Thủy
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Thanh Uyên

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Thanh Uyên?

✓ Trả lời: 4200866481

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Thanh Uyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Thanh Uyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Thanh Uyên?

✓ Trả lời: 39 đường 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Thanh Uyên là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Thu Thủy Trần Thị Thu Thủy

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Thanh Uyên?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]