Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Trùng Dương

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Trùng Dương

Cong ty TNHH Thuong mai Dich vu va Du lich Trung Duong
Mã Số Thuế: 4200723275
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 326/15 Lê Hồng Phong, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Văn Hòa
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Trùng Dương

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Trùng Dương?

✓ Trả lời: 4200723275

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Trùng Dương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Trùng Dương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Trùng Dương?

✓ Trả lời: 326/15 Lê Hồng Phong, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Trùng Dương là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Văn Hòa

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Trùng Dương?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]