Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quỳnh Thi

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quỳnh Thi

Cong ty TNHH Thuong mai Dich vu Tong hop Quynh Thi
Mã Số Thuế: 4200746177
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 03B Trần Bình Trọng, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thu Trúc Phan Thị Thu Trúc
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quỳnh Thi

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quỳnh Thi?

✓ Trả lời: 4200746177

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quỳnh Thi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quỳnh Thi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quỳnh Thi?

✓ Trả lời: 03B Trần Bình Trọng, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quỳnh Thi là ai?

✓ Trả lời: Phan Thị Thu Trúc Phan Thị Thu Trúc

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quỳnh Thi?

✓ Trả lời: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

[ad_2]