Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôm Giống Budi Indo Asian

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôm Giống Budi Indo Asian

Tiếng Anh:

BUDI INDO ASIAN SHRIMP SEED SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Tom Giong Budi Indo Asian
Mã Số Thuế: 4201917227
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 2011 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Phan Quang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôm Giống Budi Indo Asian

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôm Giống Budi Indo Asian?

✓ Trả lời: 4201917227

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôm Giống Budi Indo Asian?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôm Giống Budi Indo Asian chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôm Giống Budi Indo Asian?

✓ Trả lời: 2011 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôm Giống Budi Indo Asian là ai?

✓ Trả lời: Phan Quang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôm Giống Budi Indo Asian?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]