Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Thái Hà

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Thái Hà

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Thuy San Thai Ha
Mã Số Thuế: 4201473701
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 05 Củ Chi – Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Lê Duy Khánh Lê Duy Khánh
Ngành nghề chính: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Thái Hà

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Thái Hà?

✓ Trả lời: 4201473701

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Thái Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Thái Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Thái Hà?

✓ Trả lời: 05 Củ Chi – Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Thái Hà là ai?

✓ Trả lời: Lê Duy Khánh Lê Duy Khánh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Thái Hà?

✓ Trả lời: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

[ad_2]