Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất TL

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất TL

Cong ty TNHH Thuong mai, Dich vu, San xuat TL
Mã Số Thuế: 4200750575
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 82 Trần Nguyên Hãn, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Toàn Nguyễn Bảo Toàn
Ngành nghề chính: Sản xuất thiết bị điện khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất TL

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất TL?

✓ Trả lời: 4200750575

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất TL?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất TL chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất TL?

✓ Trả lời: 82 Trần Nguyên Hãn, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất TL là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Bảo Toàn Nguyễn Bảo Toàn

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất TL?

✓ Trả lời: Sản xuất thiết bị điện khác

[ad_2]