Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Long Kh

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Long Kh

Tiếng Anh:

HOANG LONG KH TRADE SERVICE CO.,LTD

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Hoang Long Kh
Mã Số Thuế: 4201949557
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 06, đường Bến Cá, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Nghĩa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Long Kh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Long Kh?

✓ Trả lời: 4201949557

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Long Kh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Long Kh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Long Kh?

✓ Trả lời: Số 06, đường Bến Cá, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Long Kh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tấn Nghĩa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Long Kh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]